Čuvamo sebe I životnu sredinu!

Autor: UŠARA

EcoGrill je jedan od energetski najefikasnijih roštilja na svetskom tržištu. Svojim ekološkim zelinim pristupom bezbedan je za radnika koji ga dugo koristi a hrana koja se priprema je bez štetnog dejstva.
Dok emisija čestica dima i ostalih zaprljanih čestica i isparenja u ventilacionom sistemu negativno utiču na čoveka i životnu sredinu, pomoću više filtera I jonizatora elektrostatički filteri, koje smo ugradili, eliminicišu sve masnoće iz isparenja, neutralizator neutrališe sve neprijatne mirise, ugljeni filteri, koji sadrže aktivan ugalj, apsoultno uništavaju sve nečistoće a UV lampe pomoću UV zraka dezinfikuju sistem od virusa, bakterija i svih patogena, te je vazduh koji izlazi iz naših ventilacionih sistema potpuno čist, bez boje i mirisa i bezbedan za čoveka i okruženje.